Infofolder_400x1156

Informasjonsfolder

2010-04-15
Film i Finnmark har trykket egen informasjonsfolder. Det er kortutgaven av prosjektbeskrivelsen.

Film i Finnmark er et treårig prosjekt!

2010-03-26
Visjonen om å utvikle 500 nye kulturarbeidsplasser innen 2014 ligger til grunn for Finnmark fylkeskommunes filmpolitiske satsing.
Filmsatsinga i Finnmark inneholder mange ulike elementer; alt fra et solid filmprogram i den kulturelle skolesekken i Finnmark, medieutdanning på videregående skole og Høgskolen i Finnmark, til videreutvikling av Samisk filmfestival i Kautokeino, Nordkapp filmfestival og Nordnorsk filmsenter.
Powered by CustomPublish AS