Du er her: Forside

Norsk Filminstitutt er ute med nytt nyhetsbrev!

Hvordan blir filmforvaltningen i 2011?
Torsdag 16. desember kl 1515 inviterer vi bransjen til åpent orienteringsmøte om målsettinger og strategier for Norsk filminstitutts forvaltning av fondsmidlene 2011.
Nina Refseth, direktør NFI, vil fortelle om de overliggende mål.
Stine Helgeland, avdelingsdirektør Lansering, går gjennom den nye strategien og retningslinjer for lanseringstilskudd i Norge, lansering i utlandet og festivaldeltakelse Ivar Køhn, avdelingsdirektør Utvikling og produksjon, redegjør for vurderinger, prioriteringer og satsninger innenfor forvaltningen av fondsmidlene, og tiltak innenfor kurs- og kompetanseutvikling. Arrangementet varer til 1630.Det blir muligheter for å stille spørsmål.
Vel møtt!

Mia Lindrups i Lanseringsavdelingen fra 1. Januar 2011.
Seniorrådgiver Mia Lindrup skal bistå fagansvarlige for spillefilm utland og kort- og dokumentarfilm utland med å kvalitetssikre søknader om lanseringstilskudd (herunder langfilm, kortfilm, animasjon, TV-produksjoner og spill) og med å følge opp produksjonene under og etter lansering. Under stillingen ligger også ansvaret for å lede Norsk filminstitutts samordning av det internasjonale arbeidet på tvers av avdelingene. Stillingen har også et overordnet ansvar for samordning av NFIs arbeid relatert til de regionale filmsentra.
-Vi er veldig glade for å ha fått Mia på plass i Lanseringsavdelingen, og ser frem til å bruke hennes brede kompetanse og erfaring innenfor filmfeltet i avdelingens arbeid med å lansere norske filmer i utlandet, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland.
Sykt lykkelig til Sundance

Regissør Anne Sewistkys debutfilm Sykt lykkelig er tatt ut til hovedprogrammet i Sundance Film Festival

Troll i Rocky Mountains
Trolljegeren skal vises under det prestisjetunge Midnight screenings under Sundance Film Festival
Powered by CustomPublish AS