Du er her: Forside
Ann Solveig Sørensen

Nå blir filmfondet realisert!

Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til dette. Jeg begynte å jobbe med saken etter et møte med filmbransjen tidligere i år, sier fylkesvaraordfører Ann-Solveig Sørensen i Arbeiderpartiet til Altaposten. Film i Finnmark har sammen med filmarbeiderne i Finnmark og Finnmark Fylkeskommune jobbet for å få etablert filmfondet. Dette har nå gitt resultater. Det var fylkestinget som i går fattet vedtak om å bruke 3 millioner kroner av budsjettoverskuddet til et nytt filmfond.


Nå venter man på at Troms fylke skal gjøre ferdig arbeidet med retningslinjene før et nytt, Nordnorsk filmfond komme i drift. Dette arbeidet har vært forsinket og purret på av Finnmark.

- Signalene fra bransjen er at vi her i Finnmark går glipp av mange produksjoner siden vi ikke har egne midler til filmstøtte. Nå vil man få dette på plass. Drøyer det for lenge med å få startet opp et felles fond for landsdelen får vi bare satse på egenhånd, sier Sørensen.


Nordland har allerede startet sitt eget fond med 10 millioner kroner i reserve.

- Vi venter at de bruker hele eller deler av fondet til en felles satsing for landsdelen, sier fylkesvaraordføreren. Hun tror at man kan komme i gang senere i år hvis alt klaffer.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.

Powered by CustomPublish AS