Du er her: Forside

Internasjonalt Samisk Filmsenter inviterer til Indigenous Film Conference 3-5 november!

Konferansen som skal arrangeres i begynnelsen av november setter fokus på følgende:
- Hvordan er status for produksjon av urfolksfilm globalt?
- Hvordan følger det nodriske filmtiltakssystemet opp omkring produksjon av urfolksfilm?
- Australia og Canada som foregangsland innen urfolksfilm produksjon

Påmelding innen 15.juni til: Annelajla@isf.as
Powered by CustomPublish AS