www.filmifinnmark.no

Knut Erik_592x442

Filmstipend til Knut Erik Jensen og Kim Erling Johansen

Knut Erik Jensen, Nordkapp og Kim Erling Johansen, Nesseby er tildelt Finnmark fylkeskommunes toårige arbeidsstipend for filmarbeidere for 2013 og 2014.
Arbeidsstipendet er på 75 000 pr år og skal tildeles en etablert filmarbeider og en nyetablert filmarbeider.
Fylkesvaraordfører Ann Solveig Sørensen sier følgende om stipendmottakerne:
Knut Erik Jensen er en av veteranene innen film i Finnmark, og bidrar mye for å løfte feltet og kompetanseutvikling i Finnmark.
Kim Erling Johansen er nyutdannet og etablerer seg i Finnmark med et eget lydfirma. Johansen har kompetanse som filmbransjen i Finnmark trenger. Det er positivt at han har tatt steget og flyttet hjem.
For mer informasjon ta kontakt med:
Fylkesvaraordfører Ann Solveig Sørensen, 92614685
Kultur- og idrettssjef Marianne Pedersen, 97971921
2012-12-21 Stig Arne Hansen