www.filmifinnmark.no

Nyheter fra Norsk Filminstitutt

Norsk Filminstitutt med nyheter
Seks norske spillprodusenter har fått utviklingstilskudd til nye prosjekter. Produksjonsrådgiver for spill, Kaja Hench Dyrlie, forteller om rekordmange søknader i denne søknadsrunden.
For første gang deler vi ut midler til idéutvikling for spillefilm innen Nye veier-programmet. Mottakerne av første runde er Ole Giæver, Aasne Vaa Greibrokk, Camilla Figenschou og Ingvild Søderlind.
Tirsdag 6. november kl. 19.30 stiller Eva Sørhaug, Margreth Olin, Sara Johnsen og filmkritiker Terje Eidsvåg til paneldebatt i Filmsamtalen om ubehaget som preger flere av de norske filmene på kino denne høsten. Programleder er filmkritiker Kjetil Lismoen, Aftenposten/Rushprint.
Det har vært mye i mediene om kulturtesten. Derfor blir tema for Fagsnakk onsdag 14. november nettopp den.
Fagsnakk er et bransjeforum som arrangeres en gang i måneden, og er åpent for alle interesserte. Fagsnakk arrangeres på Filmens Hus
Den norske spillefilmbransjen samles for faglig input og inspirasjon. Vi ser på utfordringer og utforsker muligheter. Blant foredragsholderne finner du blant annet film- og tv-produsentene Andy Harris og Tristan Goligher, Angus Finney fra Production Finance Market og Steve Gravestock fra Toronto International Film Festival.

Sjekk www.nfi.no for ytterligere informasjon
2012-11-02 Stig Arne Hansen