www.filmifinnmark.no

Produsentforeningen i Nord-Norge ønsker et felles Nord-Norsk filmfond administrert av Nord-Norsk Filmsenter

Dette var det klare budskapet under bransjetreffet i Nordkapp Filmfestival. Bransjetreffet som arrangeres av “Film i Finnmark” og Nord-Norsk Filmsenter samlet 27 deltagere. Tema for bransjetreffet var hvordan bransjen ønsket et felles filmfond organisert.
Bransjen som kom rett fra fagseminarer på hurtigruta til bransjetreffet i Honningsvåg hadde vært svært kreative på turen fra Tromsø. De ønsker å bygge ut Nord-Norsk Filmsenter og la NNFS betjene alle støtte- og investeringsmidler i landsdelen. Videre ønsker de at NNFS skal få en egen spillefilm- og TV serie konsulent og at Finnmark skal få den regionale (nord-norske) barne- og ungdomsfilmsatsingen, samt styrke og bygge ut Nordkapp Filmfestival som bransjefestival. Leder av produsentforeningen, Thomas Evjen, presenterte produsentforeningens budskap og fikk stort gehør i resten av bransjen. For ytterligere kommentarer, ta kontakt med leder av styringsgruppen Film i Finnmark, Wenche Pedersen mob: 90686648, eller leder av produsentforeningen Tomas Evjen: 917 99 560
2011-09-19 Stig Arne Hansen