www.filmifinnmark.no

Nyheter fra Norsk Filminstitutt

I denne ukens nyhetsbrev kan du lese om produksjonstilskudd til ny animasjonsfilm fra Flåklypa-universet, sommerstengt søknadsbehandling, ny ordning for pakketilskudd til internasjonal lansering av dokumentarfilmer, tildelinger til spillprosjekter og arrangementet Filmhøsten 2011
Produksjonstilskudd til julefilm om Solan og Ludvig
Norsk filminstitutt tildelte torsdag 9. juni 12,5 millioner kroner i produksjonstilskudd til filmen Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa. Filmen skal regisseres av Rasmus A. Sivertsen og produseres av Cornelia Boysen for Maipo AS
Norsk filminstitutt behandler ikke søknader i juli måned
For utbetaling av tilskudd i juli må avdelingen ha mottatt utbetalingsanmodning og all nødvendig dokumentasjon senest 30. juni.
Pakketilskudd til internasjonal lansering av dokumentarfilm som ikke er kinofilm
Som et ledd i en styrket satsing på dokumentarfilm og for å nå målet om økt eksport av norsk film, vil Norsk filminstitutt gi pakketilskudd til internasjonal lansering av dokumentarfilm fra og med 2. halvår 2011
2,7 millioner kroner til fem spillprosjekter
Årets andre søknadsrunde for spillprosjekter er avsluttet og det er delt ut 2,775 millioner til fem prosjekter.
Filmhøsten 2011
Norsk filminstitutt har etablert to årlige arrangementer for å synliggjøre og promotere kommende norske kinofilmer og bygge merkevaren norsk film. Filmhøsten 2011 arrangeres tirsdag 16. august.

For flere nyhetr, sjekk; www.nfi.no
2011-06-09 Stig Arne Hansen