www.filmifinnmark.no

Ingebjørg Liland fikk støtte fra "Film i Finnmark"

Programmet "Film i Finnmark" skal ha fokus på kompetanseutvikling. Man har derfor i 2010 gjennomført ulike tiltak rettet mot etableringsfasen samt forretningsutvikling innen kulturnæring. Videre har man bidratt til finansiering av den enkelte filmarbeiders utviklingsbehov. Nylig fikk Ingebjørg Liland kr 20 000 i støtte til et kompetansehevende kurs innen manusskriving. Tema berører omstilling og distriktspolitikk.
2011-04-11 Stig Arne Hansen