www.filmifinnmark.no

Apriori_350x233

Reis og Ryk i samarbeid med Film i Finnmark

Film i Finnmark har etablert et samarbeid med selskapet Apriori As. Dette selskapet har spisskompetanse på programmet "Reis og Ryk". Et program som i denne sammenhengen har som mål å sende inntil fem filmarbeidere fra Finnmark ut på hospitering i Europa i 2010. De hadde et eget framlegg i Kautokeino hvor de viste til de positive sidene ved å reise ut i Europa for å lære. På bildet ser vi to av tre medarbeidere i selskapet, Grete Stave og Tore Berg. For mer informasjon:

www.reisogryk.no
2010-04-05 Stig Arne Hansen