www.filmifinnmark.no

Dag Norum_300x200

Vellykket seminar i Kautokeino!

Seminaret til Film i Finnmark samlet tolv filmarbeidere i Kautokeino tirsdag 30.mars. Seminaret som ble arrangert i samarbeid med den samiske filmfestivalen hadde ulike tema. Dag Norum (bildet) orienterte om hvordan Film i Finnmark kan bistå om man ønsker å etablere egen bedrift eller videreutvikle den man allerede har. Norum som har lang erfaring som bedriftsrådgiver og "Framkonsulent" fulgte opp de som ønsket bistand allerede onsdag 31.mars.
2010-04-05 Stig Arne Hansen