www.filmifinnmark.no

StigHansen

Prosjektledelsen i Film i Finnmark

Nordkapp Næringshage har prosjektledelsen i Film i Finnmark. Prosjektleder er Stig Hansen. Han har følgende kontaktreferanser:
Mobil: 92883799
Mail: Stig.Hansen@Nordkappnh.no
Fax: 78741700
2010-03-26 Stig Arne Hansen