www.filmifinnmark.no

"Film i Finnmark" med seminar i Kautokeino

Film i Finnmark arrangerer seminaret "Fra hobby til egen bedrift" førstkommende tirsdag 30.03 på den samiske høgskolen i Kautokeino. Seminaret er todelt hvor Kautokeino filmfestival har ansvaret for første del av seminaret. Da er fokus på finansiering av filmprosjekter, erfaringer fra Finnmark og Grønnland. Kl 12 er det et internasjonalt seminar. Kl 14.30 starter Film i Finnmark med sitt program som har fått tittelen: Fra hobby til egen bedrift.
Tirsdag 30.03.2010, Den samiske Høgskolen, Kautokeino

Før Lunsh: Finansiering av filmprosjekter. (I regi av Kautokeino filmfestival)
Erfaringer fra Finnmark og Grønnland,

12:00 -14:00 Internasjonalt seminar

14:30 Film i Finnmark,
Et prosjekt som skal stimulere til at vi blir flere som lever av film i Finnmark
Stig/Wenche eller Dag

14:45 Starte min egen kulturbedrift, hvordan gjør jeg det?
Dag Norum, Bedriftsrådgiver

15:15 En historie fra virkeligheten.
Linn Henriksen deles sine erfaringer med oss om hvordan det var å starte en egen kulturbedrift

15:45 Kaffepause

16:00 Fra lønnslipp til faktura; Hvordan få de gode oppdragene, og 10 tips som kommer godt med de første to driftsårene av min nye kulturbedrift.
Dag Norum, Bedriftsrådgiver

16:30 Ryk og Reis.
Et læringsprogram hvor småbedrifter kan få reise utenlands for å bygge opp kompetanse i egen bransje.
Apriori AS

17:15 De gode hjelperne.
Hvor, og hvilken hjelp kan jeg få når jeg skal starte min egen kulturbedrift
Dag Norum, Bedriftsrådgiver,

18:00 Slutt2010-03-26 Stig Arne Hansen