Du er her: Forside
Lars Helge Jensen

Fylkestinget sa nei til flytting av Nordnorsk Filmsenter

Vi har sagt nei til flytting. Det kommer ikke på tale, sier Lars Helge Jensen (Høyre), som sammen med et enstemmig fylkesting la bransjens drøm om å flytte Nordnorsk Filmsenter til Tromsø brakk.

I vedtaket som ble fremmet av Jensen på vegne av H, Ap, SV, KrF, SP, V, SP og FrP står det ikke ordrett at flytting er uaktuelt. I stedet er vedtaket formulert dit hen at Finnmark fylkesting forholder seg til selskapets vedtekter og kulturavtale.

– I praksis betyr det at flytting ikke er et tema. Vi forholder oss til vedtektene og avtalen og der står det hvor senteret skal være lokalisert, sier Jensen. Jensen er varaordfører i Nordkapp kommune, kommunen som i vedtektene til Nordnorsk filmsenter utpekes som vertskommune.

Powered by CustomPublish AS