Du er her: Forside
deltakere startseminar (2)

Første forberedende samling avviklet

I regi av "Film i Finnmark" og Vest Finnmark regionråd ble første samling i forbindelse med programmet "Reis og ryk" avholdt i Alta 2 og 3 september. På bildet ser vi de lykkelige deltakerne samlet.
LÆRING OG NÆRING MOT NYE HORISONTER

Under mottoet ”Vilje i vest” åpnet lederen i Vest-Finnmark regionråd, Arvid Mathisen, startseminaret i prosjektet ”Kunnskapsfangst i Europa”. Her skal deltakere fra 20 bedrifter reise ut i verden for å hente hjem ny kunnskap og nye ideer for å kunne utvikle bedriften sin videre. Hver deltaker skal reise ut på et 14-dagers læringsopphold i en utenlandsk bedrift i løpet av prosjektet. Før de reiser skal de gjøre grundige forberedelser. Seminaret i Alta var starten på denne jobben.
Idéen bak prosjektet er at de norske deltakerne skal hente kunnskap og inspirasjon hos de beste bedriftene i utlandet. Dette skal skje ved at de jobber sammen med de utenlandske partnerne i 14 dager.
Det er stor spredning i bedriftenes fokus i dette prosjektet. En bedrift ønsker å lære mer om hvordan man lager gode opplegg for overvektige som har behov for livsstilsendring, en annen ønsker å finne oppskrifter og produksjonsmetoder på gode bakervarer, mens en tredje ønsker å lære mer om hvordan man produserer film. Filmgruppen er rekruttert gjennom programmet "Film i Finnmark" og er den største gruppen.
Det var en gjeng med meget inspirerte deltakere som møtte på samlingen i Alta. Det er Apriori Utvikling AS som har utviklet læringsopplegget som brukes. Selve konseptet kalles for ”Reis & Ryk” og er tidligere brukt av mer enn 250 personer i ulike næringer i hele landet. Det er også Apriori som drifter prosjektgjennomføringen.
Regionrådet prioriterer vekst og utvikling i næringslivet
Prosjektet er ett av de prioriterte prosjektet til Vest-Finnmark regionråd. Gjennom regionrådet samarbeider de 7 kommunene i Vest-Finnmark om en rekke utviklingsoppgaver. Her er vekst og utvikling i næringslivet høyt prioritert.
Innovasjon Norge, Film i Finnmark og EUs Leonardo da Vinci-program har gitt økonomiske støtte til prosjektet.
Powered by CustomPublish AS