Du er her: Forside
Vidar Hoel

Film i Finnmark inviterte bransjen til Filmkonvent 11 i Luleå

Film i Finnmark er et prosjekt som satser på nettverksbygging, kunnskapsdeling og internasjonalisering for filmarbeiderne i fylket. Dette lå i bunnen da representanter fra filmbransjen i Finnmark dro til Luleå for å være med på Sveriges største filmpolitiske forum – Filmkonventet i Luleå. – La oss få anledning til å delta på flere slike arenaer og bygge flere nettverk, få nye erfaringer og mer inspirasjon, sier Linn Henriksen fra Alta som var med på turen.

Filmkonventet som arrangeres av Filmpool Nord er en svært viktig møteplass og et diskusjonsforum for alle som er involvert i film med mye over 300 deltakere fra hele Norden. Årets program kunne skilte med toppnavn som handelsminister Eva Bjørling som tok for seg hvordan man kan bruke film i profileringa av Sverige i utlandet, den Oscar-nominerte regissøreen Lasse Hallstrøm og den nye lederen i det svenske Filminstituttet Anna Serner.
En rekke filmpolitiske temaer ble berørt; bl a den manglende likestillinga i filmbransjen, filmens betydning i regionene, filmens framtid i forhold til TV, kvalitet, nye EU-programmer, co-produksjon og spørsmålet om det er blitt slik at det bare filmes bøker og ikke lages egne filmmanuskripter (jfr det som skjer i Sverige i forlengelsen av Wallanderfilmene og filmatiseringa av Stig Larssons bøker).
Delegasjonen fra Finnmark bestod av Nils Gaup, Guro Saniola Bjerk, Andreas Ausland, Henriette Lille, Ken Are Bongo, Kim Erling Johansen, Linn Henriksen og Roger Ludvigsen som alle jobber med film, og Wenche Pedersen som leder styringsgruppa for Film i Finnmark.
Powered by CustomPublish AS