Du er her: Forside
Møte i Kauto

Film i Finnmark i Kautokeino

Film i Finnmark hadde møte med Kautokeino Film og deres samarbeidspartnere på fredag 27. august. I løpet av dagen fikk Kautokeino Film presentert sine planer og sine samarbeidspartnere. Man fikk også drøftet ulike utfordringer for filmarbeidere i Finnmark. Med utgangspunkt i møtet forsøker nå Film i Finnmark å legge tilrette for et felles møte under filmfestivalen i Nordkapp. Her ønsker man å drøfte mulighetene for å etablere et filmfond i Finnmark. På bildet ser vi Kautokeino Film med Nils Gaup og Andreas Ausland. Videre ser vi deres samarbeidspartnere fra Luleå i Sverige, samt leder av styringsgruppen til Film i Finnmark, Wenche Pedersen.
Powered by CustomPublish AS