Du er her: Forside

Endringer i styret til NNFS!

Det nye styret ble valgt på generalforsamling 22 juni i Harstad. Styret er nå sammensatt slik:
Kjell-Are Johansen, Andøy, styreleder
John Arne Andersen, Nordkapp
Britt Kramvig, Tromsø

Varamedlemmer:
1. Marit Rolstad, Tana
2. Inger Anne Dokken, Nordkapp
3.Roald Linaker, Bardu

Fra Norsk filmforbund, avd. Nord-Norge:
Guro Saniola Bjerk, styremedlem
Torfinn Iversen, personlig vara

Fra Norske film og tv-produsenters forening Nord-Norge:
Mona Steffensen, styremedlem
Tomas Evjen, personlig vara

Fra Samisk filmforbund:
Åsa Simma, styremedlem
Silja Somby, personlig vara
Powered by CustomPublish AS